Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri (oGIIR)

oGIIR-projekti lyhyesti:

Kesto: 01.01.201731.12.2019

Partnerit:

 • Paikkatietokeskus (FGI) osana Maanmittauslaitosta,
 • Turun yliopisto (UTU),
 • Aalto-yliopisto (Aalto),
 • Itä-Suomen yliopisto (UEF),
 • Suomen Ympäristökeskus (SYKE),
 • Geologian tutkimuskeskus (GTK),
 • Luonnonvarakeskus (LUKE) ja
 • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC)

Rahoitus: Suomen Akatemia / FIRI

Budjetti: ~2,8 M€

oGIIR tarjoaa:

 1. paikkatietopalveluita,
 2. teholaskentapalveluita sekä
 3. osaamisverkoston

Tammikuussa 2017 alkaneen oGIIR-projektin tavoitteena on kehittää infrastruktuuria tehostamaan paikkatiedon tutkimusta. Tutkimusinfrastruktuuria rakennetaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) välisenä yhteistyönä.

oGIIR-infrastruktuurin tavoitteena on perustaa käyttäjälähtöisyyteen ja avoimeen saatavuuteen perustuva rakenne tukemaan Suomen koko tutkimusyhteisöä. On kansainvälisesti merkittävää, että projekti jakaa avointa paikkatietoa, resursseja ja laskentapalveluita yli tutkimuslaitosten rajojen.

Tehokas laskentaympäristö paikkatiedon tutkijoille

oGIIR-projektin ansiosta suomalaiset tutkimuslaitokset ja yliopistot voivat käyttää CSC:n laskentaympäristöä ilmaiseksi. Uusi oGIIR-infrastruktuuri perustuu olemassaoleviin tietoaineistoihin, rajapintapalveluihin ja toimivaan tutkijaverkostoon. Rakenteet kootaan avoimeksi virtuaaliseksi infrastruktuuriksi, johon kuuluu paikkatietoaineistojen tallennuspalveluita ja metatietopalvelu.

Tarve oGIIRin kaltaiselle infrastruktuurin kehittämiselle nousi esille jo vuonna 2013, kun nykyiset hankepartnerit esittelivät aihetta Suomen Akatemialle. Akatemia valitsi hankkeen mukaan Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Vuonna 2016 Akatemia myönsi hankkeelle FIRI-rahoitusta 1,9 miljoonaa euroa, ja hankkeen koko budjetti on noin 2,8 miljoonaa.